counter create hit

نظر ها:

مطالب مرتبط:
نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

شما دوست من رشد

تو با من دوست میشی

شما دوست من میشی ؟ مهم نیست که چقدر شما می خواهید و سعی کنید فرزند خود را دوستان خودم. گزینه . اما می توانید شرایطی را به دست آورید که آنها را انتخاب کنید ... یک تصمیم عاقلانه است.به فرزند خود مهارت های اجتماعی را یاد بگیرند. راه به وجود خواهد این توهم "زیبایی" مانند: اجتماعی سفر با دوستان بستگان. شما دوست من رشد آنها می دانند که از دیگران چه سوالات شما می توانید بپرسید و چه در سطح خوبی است. این مهارت ها با هم تمرین. به آنها بگویید که برخی از شرایط اجتماعی ممکن است در ابتدا ناراحت کننده به خواب. در چنین مواردی به آنها میآموزد که چگونه احساس ناخوشایند حاصل از معامله. برای فرزند شما فوق برنامه به شما ارائه می دهد: ورزش, موسیقی, کسب و کار, شب, مردم, مرحله, مدارس.البته از دوستان فرزندتان مستقیماً انتقاد نکنید. این کار سبب می شود که فرزندتان تمایل بیشتری به آن شخص یا گروه پیدا کند. سعی کنید در جریان نظرات مختلف دوستان فرزندتان قرار گیرید.تحقیق کنید ببینید چه چیز باعث جذب شدن فرزندتان به یک دوست یا یک گروه شده است. سپس سعی کنید ویژگی هایی را که مناسب و اخلاقی است در فرزندتان رشد بدهید تا آنها نیازی به روی آوردن به الگوی نامناسب نداشته باشند. البته از دوستان فرزندتان مستقیماً انتقاد نکنید. این کار سبب می شود که فرزندتان تمایل بیشتری به آن شخص یا گروه پیدا کند.با والدین دوستان فرزندتان آشنا شوید و با آنها برنامه های گروهی ترتیب دهید.در مورد مسائل کوچک فرزندتان، زیاد سخت گیری نکنید. هر چقدر که رابطه شما با فرزندتان خوب باشد، باز هم او دوستانش را به شما ترجیح می دهد (بنابراین اگر فرزندتان همراه دوستانش موهایش را مدل جدیدی کوتاه کرده، و در همین زمان مسئله مهمتری نیز وجود دارد، به موهایش خرده نگیرید و بحث را برای مسائل مهمتر حفظ کنید).موضوعات مورد بحث را از قبل با فرزندتان در میان بگذارید.• محدودیت ها و قوانین لازم را تشریح کنید و اگر لازم باشد آنها را تغییر بدهید. منبع: شناخت رفتار کودکان