counter create hit

نظر ها:

مطالب مرتبط:
نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

ادامه انتظار برای دو نفر از کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در گذشته کار

ادامه معطلی دو کارگر منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برای باگشت به کار

نزدیک به یک سال ممنوعیت ثبت نام از دو تن از فعالان اتحادیه های کارگری و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر به محل کار. منابع کارگران اخبار از منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر می گوید: نزدیک به یک سال ممنوعیت ثبت نام از دو تن از فعالان اتحادیه های کارگری و منطقه ویژه اقتصادی به محل کار. دو کارگر که به صورت پیمانکاری در یکی از زیر مجموعه های پتروشیمی امیرکبیر او را نامزد. را کارفرما از اواخر سال گذشته تاکنون نتوانسته اند تا در محل کار خود حاضر شوند. این وضعیت درحالی است که گفته می شود فرمانداری ماهشهر و دفتر اشتغال این منطقه ویژه اقتصادی نیز در نامه هایی جداگانه موضوع بازگشت به کار و رسیدگی به وضعیت این کارگران را مطرح کرده اند. به گفته منابع ایلنا این دو کارگر پیمانکاری در پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانشان پیش قدم بوده اند و از قرار معلوم محدودیت های وضع شده برای آنها با این فعالیت ها مرتبط است. گفته می شود یکی از این کارگران در آستانه بازنشستگی قرار دارد بوده و پس از اخراج از نظر معیشتی در وضعیت دشواری زندگی سپری می کند. تا لحظه انتشار این خبر تلاش های خبرنگار ایلنا برای ارتباط با گرفتن با کارفرمای این دو کارگر بی نتیجه بوده است