counter create hit

نظر ها:

مطالب مرتبط:
نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

کاهش ۶.RSI چک soli/ DRC چک های صادر شده در تهران, دریافت

کاهش ۶.۵درصدی چک های وصولی/ ۸۵درصد چک های صادره در تهران وصول شدند

با توجه به آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی چک coli در ماه سپتامبر این سال در مقایسه با ماه قبل در تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۵ درصد ۵.۹ درصد کاهش معده. این ماه کل کشور ۸۴.۴ ٪ از تعداد کل چک های مبادله ای ۷۸.۲% از کل مبلغ از تایید دریافت پول نقد است. یک گزارش اقتصادی نقل قول ها و اینترنت. در ماه سپتامبر در استان تهران حدود ۲.۷ میلیون شارژ چک مبلغ در حدود ۲۷۸ هزار میلیارد ریال رسید. در گزارش ماه در استان تهران که در آن یک شماره ۸۵.۱% مقدار ۷۹.۹% از کل مبلغ از تایید دریافت پول نقد است. در این ماه در استان های دیگر با بالاترین تعداد چک های سلی به یک معاینه کامل از درگیری ها در استان به ترتیب در استان گیلان (۸۸.۵ درصد) و یزد (۸۶.۷%) و کرمانشاه (۸۶.۲%) است که اختصاص داده شده به استان کهگیلویه و بویراحمد (۷۷.۱%) در کردستان (۷۸.۰ درصد) و هرمزگان (۷۹.۵%) کمتر نسبت تعداد چک های سلی به انتخاب مبادله در این احمقانه است. همچنین در این ماه از این گزارش. در استان های دیگر با بالاترین نسبت مستقیم چک coli به مجموع با لينک مستقيم, چک, ارز, در استان برای استان البرز (۸۲.۸ درصد) و خوزستان (۸۲.۴%) و کرمانشاه (۸۰.۵ درصد) است که اختصاص داده شده به استان هرمزگان (۶۰.۱%). ايلام (۶۵.۰ درصد) و تهران (۶۹.۱%) نسبت مستقیم چک coli به کل از مستقیم, بررسی درگیری ها در استان است. چک, ترافیک, soli در سپتامبر ۱۳۹۶ در کل کشور نسبت به ۷۰۰ هزار نفر مسئول چک کردن کد به میزان حدود یک هزار و ۱۱۱ هزار میلیارد ريال که جمع آوری شده اند و در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۳ درصد که مبلغ ۴.۳% است. این گزارش حاکی است در این ماه، در استان تهران بیش از ۲۵۵ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود ۸۰۴ هزار میلیارد ریال وصول شد. در شهریورماه، ۵۰.۵ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۶.۵ درصد)، خراسان رضوی (۷.۳ درصد) و اصفهان (۶.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین به لحاظ مبلغ ۷۹.۳ درصد از مبالغ چک های اشاره شده در استان های تهران (۷۲.۴ درصد)، اصفهان (۳.۷ درصد) و خراسان رضوی (۳.۲ درصد) وصول شده است. چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار در شهریور امسال ، در کل کشور بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چک وصول شده است که از این تعداد بیش از ۷.۷ میلیون فقره چک عادی و حدود ۰.۷ میلیون فقره چک رمزدار بوده است. براین اساس در کل کشور ۹۱.۷ درصد از کل تعداد چک های وصولی، چک عادی و ۸.۳ درصد چک رمزدار بوده است. در ماه مورد گزارش، در کل کشور مبلغی حدود هزار و ۵۷۲ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ۴۶۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود هزار و ۱۱ هزار میلیارد ریال چک رمزدار بود. به عبارتی در کل کشور ۲۹.۳ درصد از کل مبلغ چک های وصولی، چک عادی و ۷۰.۷ درصد چک رمزدار بوده است. آمار چک های مبادله ای در شهریور امسال ، بالغ بر ۹.۱ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۸۹ هزار میلیارد ریال مبادله شده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ و ۶.۲ درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه، در استان تهران بیش از ۳.۱ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۳۴۸ هزار میلیارد ریال مبادله شده است. همچنین در شهریور ۵۲.۳ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۴.۳ درصد، ۹.۵ درصد و ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. از نظر مبلغ ۷۰.۰ درصد از مبالغ چک های بالا در سه استان تهران (۵۹.۰ درصد)، اصفهان (۵.۶ درصد) و خراسان رضوی (۵.۴ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند