×

مطالب مرتبط:

Smart computers

Filtering information for search engines, acting as an opponent during a board game or recognizing images: Artificial intelligence has far ...

New Bioimaging technique is fast and economical

New Bioimaging technique is fast and economical

IMAGE: A new method quickly, economically, and accurately tracks multiple in vivo interactions. view ...

The power of perovskite

The power of perovskite

IMAGE: This is a sample of a functioning Perovskite based LED light. view more  ...

Satellite sees the formation of eastern Pacific's Tropical Depression 13E

Satellite sees the formation of eastern Pacific's Tropical Depression 13E

IMAGE: NOAA's GOES-West satellite provided a visible-light image of Tropical Depression 13E at 11 a.m. EDT (1500 ...

NASA looks at rainfall in Tropical Storm Harvey

Tropical Storm Harvey is now moving into the eastern Caribbean Sea. NASA's GPM core satellite examined the soaking rainfall the new tropical storm ...

Can Twitter aid disaster response? New IST research examines how

With over 500 million tweets sent every single day, new research from the Penn State College of Information Sciences and Technology (IST) is ...

Discovered: A quick and easy way to shut down instabilities in fusion devices

Discovered: A quick and easy way to shut down instabilities in fusion devices

IMAGE: This is physicist Eric Fredrickson, lead author of the paper, in the NSTX-U control room. view ...

Under the redwoods, UC Santa Cruz fights kids' cancer using computers

SANTA CRUZ, CA - August 17 , 2017 - When you hear the words "Santa Cruz," you likely think of surf, sand and other beachside fun. It's easy to ...

Spoiler alert: Computer simulations provide preview of next week's eclipse

Spoiler alert: Computer simulations provide preview of next week's eclipse

IMAGE: By tracing magnetic field lines at extremely high resolution, researchers can calculate a 3-D map of the ...

نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

به وحشی برای گیاه ژنتیک

Into the wild for plant genetics

تصویر: زمینه شناسایی دو گل سفید آرابيدوپسيس تاليانا و آرابيدوپسيس lyrata ssp. petraea دست آمد با توالی تصادفی بخش گیاهان' ژنوم و مقايسه جدید خود را... مشاهده بیشتر اعتبار: Alex Papadopolous در یک مقاله منتشر شده امروز در علمی گزارش (Nature Publishing Group) محققان در Royal Botanic Gardens, Kew, جزئیات برای اولین بار این فرصت برای گیاه است که در حال حاضر در دسترس با portable زمان واقعی توالی DNA است. Kew دانشمند و نویسنده مقاله جو پارکر می گوید: "این پژوهش ثابت می کند که ما می توانیم در حال حاضر به سرعت در حال خواندن توالی DNA یک ارگانیسم به شناسایی آن را با حداقل تجهیزات. به سرعت در حال خواندن DNA در هر نقطه در خواهد باید تبدیل به یک روال گام در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی. با وجود صدها سال از اين پژوهش آن است که هنوز نه همیشه آسان برای کار کردن که گونه های گیاهی متعلق به فقط با نگاه کردن به آن. تعداد کمی از مردم می تواند به درستی شناسایی تمام گونه ها در باغ خود را." بیش از چهل سال گذشته توالی DNA انقلابی جهان علمی است اما باقی مانده آزمایشگاهی محدود است. با استفاده از روش های فعلی کامل آزمایش به شناسایی یک گونه از کار میدانی به نتیجه به راحتی می تواند یک دانشمند سال برای تکمیل. شناسایی گونه است که طبیعت تا حد زیادی یک زمینه مبتنی بر منطقه از پیگیری در نتیجه محدود کردن سرعت کشف و تصمیم گیری است که می توانید بر آن است. با استفاده از تکنولوژی جدید برای شناسایی گونه ها به سرعت و در محل بسیار مهم است برای تحقیقات علمی و حفاظت از تنوع زیستی و در مبارزه در برابر گونه جرم و جنایت است. در این مطالعه جدید Kew دانشمندان استفاده می شود قابل حمل DNA سنج شخص یا جانور سوگلی از Oxford Nanopore Technologies به تجزیه و تحلیل گونه های گیاهی در Snowdonia پارک ملی. این اولین بار بود که توالی ژنومی از گیاهان انجام شده در این زمینه است. این تکنولوژی به صورت تجاری راه اندازی شده در سال 2015 شده است در قطب جنوب در مناطق دور افتاده تحت تاثیر بیماری و در ایستگاه فضایی بین المللی است. یکی از موفقیت های مصور در کاغذ است که در زمینه شناسایی دو بی ضرر سفید گل آرابيدوپسيس تاليانا و آرابيدوپسيس lyrata ssp. petraea. این دست آورد با توالی تصادفی بخش گیاهان' ژنوم اجتناب از این مشکل و وقت گیر روند هدف قرار دادن تکه های خاصی از DNA است که در روش های سنتی برای شناسایی گونه ها با DNA است. محققان با مقايسه جدید خود را داده به یک آزادانه در دسترس در پایگاه داده مرجع توالی ژنوم خود را شناسایی. مهمتر تکرار آزمایش خود را در Kew را Jodrell آزمایشگاه با دیگر توالی DNA روش به آنها اجازه داد به تدبیر پیچیده آمار برای درک خواص مفید این نوع جدیدی از داده ها را برای اولین بار. الکساندر Papadopulos های Kew دانشمند و همکاری نویسنده در این مقاله می گوید: "دقیق شناسایی گونه ها ضروری است به صورت تکاملی و زیست محیطی تحقیقات در مبارزه با جرم و جنایت حیات وحش و برای نظارت بر نادر و گونه های در معرض تهدید است. شناسایی گونه های صحیح بر اساس آنچه مانند نگاه کنند می تواند واقعا مشکل است و نیاز به تخصص به خوبی انجام می شود. این امر به ویژه برای گیاهان هنگامی که آنها در گل و یا زمانی که آنها پردازش شده است به یک محصول است. آزمایش های ما نشان می دهد که با توالی تصادفی قطعه از ژنوم در این زمینه ممکن است به دریافت بسیار دقیق شناسایی گونه ها در عرض چند ساعت از جمع آوری نمونه. بیشتر روش های سنتی نیاز به مقدار زیادی از تجهیزات آزمایشگاه و اغلب تنها ارائه اطلاعات کافی برای شناسایی یک نمونه به جنس سطح است." وجود دارد دیگر خواص مفید از داده های خود را بیش از حد. این زمینه توالی داده ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای جمع آوری یک کل ژنوم توالی عمل به عنوان یک پایگاه داده مرجع برای گونه و کمک به درک تکاملی روابط است. در حال حاضر این تیم است که به بررسی امکان سنجی به سرعت در حال تولید یک توالی مرجع پایگاه داده از فوق العاده متنوع مجموعه ای از گیاهان کمک در Kew زندگی مجموعه و مجموعه گیاهان خشک گیاهدان و همچنین برنامه های کاربردی برای نظارت بر بهداشت گیاهی. ### تصویری از ویلز آزمایش در اینجا. برای مطبوعات درخواست یا به درخواست یک مصاحبه لطفا با دفتر مطبوعات: +44 (0)20 8332 5607 / pr@kew.org تصاویر در دسترس هستند برای دانلود لطفا تماس بگیرید دفتر مطبوعاتی مقاله پژوهشی جزئیات مقاله مرجع: 10.1038/s41598-017-08461-5 عنوان مقاله: "مبتنی بر زمینه شناسایی گونه های نزدیک و مرتبط با گیاهان با استفاده از زمان واقعی nanopore توالی" (SREP-17-26531-T) انتشار - گزارش های علمی لینک به قبل از چاپ نسخه ای از این مقاله تحت سخت تحریم از 10در BST 16/08/17 - http://www.biorxiv.org/content/early/2017/03/14/107656 لینک باز به دسترسی عمومی از 10 BST در 16/08/17 است http://www.nature.com/articles/s41598-017-08461-5 The Royal Botanic Gardens, Kew جهان معروف علمی سازمان در سطح بین المللی مورد احترام فوق العاده خود را مجموعه به عنوان به خوبی به عنوان آن تخصص علمی در گیاه, تنوع حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در انگلستا
Smart computers
معرض تهدید است. شناسایی گونه های صحیح بر اساس آنچه مانند نگاه کنند می تواند واقعا مشکل است و نیاز به تخصص به خوبی انجام می شود. این امر به ویژه برای گیاهان هنگامی که آنها در گل و یا زمانی که آنها پردازش شده است به یک محصول است. آزمایش های ما نشان می دهد که با توالی تصادفی قطعه از ژنوم در این زمینه ممکن است به دریافت بسیار دقیق شناسایی گونه ها در عرض چند ساعت از جمع آوری نمونه. بیشتر روش های سنتی نیاز به مقدار زیادی از تجهیزات آزمایشگاه و اغلب تنها ارائه اطلاعات کافی برای شناسایی یک نمونه به جنس سطح است." وجود دارد دیگر خواص مفید از داده های خود را بیش از حد. این زمینه توالی داده ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای جمع آوری یک کل ژنوم توالی عمل به عنوان یک پایگاه داده مرجع برای گونه و کمک به درک تکاملی روابط است. در حال حاضر این تیم است که به بررسی امکان سنجی به سرعت در حال تولید یک توالی مرجع پایگاه داده از فوق العاده متنوع مجموعه ای از گیاهان کمک در Kew زندگی مجموعه و مجموعه گیاهان خشک گیاهدان و همچنین برنامه های کاربردی برای نظارت بر بهداشت گیاهی. ### تصویری از ویلز آزمایش در اینجا. برای مطبوعات درخواست یا به درخواست یک مصاحبه لطفا با دفتر مطبوعات: +44 (0)20 8332 5607 / pr@kew.org تصاویر در دسترس هستند برای دانلود لطفا تماس بگیرید دفتر مطبوعاتی مقاله پژوهشی جزئیات مقاله مرجع: 10.1038/s41598-017-08461-5 عنوان مقاله: "مبتنی بر زمینه شناسایی گونه های نزدیک و مرتبط با گیاهان با استفاده از زمان واقعی nanopore توالی" (SREP-17-26531-T) انتشار - گزارش های علمی لینک به قبل از چاپ نسخه ای از این مقاله تحت سخت تحریم از 10در BST 16/08/17 - http://www.biorxiv.org/content/early/2017/03/14/107656 لینک باز به دسترسی عمومی از 10 BST در 16/08/17 است http://www.nature.com/articles/s41598-017-08461-5 The Royal Botanic Gardens, Kew جهان معروف علمی سازمان در سطح بین المللی مورد احترام فوق العاده خود را مجموعه به عنوان به خوبی به عنوان آن تخصص علمی در گیاه, تنوع حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در انگلستان و در سراسر جهان است. باغ کیو عمده بین المللی و بالا لندن از جاذبه های بازدید کننده. Kew را 132 هکتار باغ و Kew کشور و مستغلات Wakehurst جذب بیش از 1.5 میلیون بازدیدکننده داشته است در هر سال است. کیو ساخته شده بود یک میراث جهانی یونسکو در ماه جولای سال 2003 و آن جشن سالگرد 250 در سال 2009. Wakehurst به Kew هزاره دانه بانک, بزرگترین بانک بذر گیاه وحشی در جهان است. Kew دریافت کمتر از نیمی از بودجه خود را از دولت از طریق وزارت محیط زیست, غذا و امور روستایی (دفرا) و کمک هزینه های تحقیقاتی. بودجه بیشتر نیاز به حمایت Kew حیاتی کار می آید از اهدا کنندگان عضویت و فعالیت های تجاری از جمله فروش بلیط. سلب مسئولیت: AAAS و EurekAlert! مسئول صحت اخبار منتشر شده به EurekAlert! با کمک موسسات و یا برای استفاده از هر گونه اطلاعات از طریق EurekAlert سیستم.