counter create hit

نظر ها:

مطالب مرتبط:
نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

آرامش در آغوش مادر من.

آرامش در آغوش مادر

آرامش در آغوش مادر من. تحقیقات اخیر متخصصان کانادا نشان می دهد که کودک در تماس با مادر واقعا می تواند درد کودک را کاهش می دهد . محققان می گویند سلاح های کودک می تواند به خصوص در طول فرایند درمان های پزشکی مانند مسکن ، عمل کمی او را کاهش می دهد ... آرامش در آغوش مادر من. در ضمن تماس با پوست بدن مادر نه تنها درد کودک می تواند انجام دهد اما همچنین می تواند کودک را بازیابی خواهد شد و همچنین سرعت بخشیدن به . این واقعیت که نوزادان و کودکان کوچک در انجام تجارت و یا دوره درمان. در آغوش درد و رنج کمتر تجربه یک مفهوم واقعی و در دسترس نیست . مطالعه متخصصان از دانشکده پرستاری در دانشگاه مک گیل در مونترال. شایان ذکر است که در این مطالعه مادران و کودکان بیمارستان در کانادا تحت بررسی و مطالعه قرار گرفتند و 61 نوزاد حدوداً10 روزه در این تحقیق شرکت داشتند .منبع:تبیانویرایش و تلخیص:میهن مگ