×

مطالب مرتبط:
Facebook bans monetization of violence, porn, drugs, hate

Facebook bans monetization of violence, porn, drugs, hate

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

ZenBook maker Asus launches $50M venture fund to bring Silicon Valley startups into Asia

ZenBook maker Asus launches $50M venture fund to bring Silicon Valley startups into Asia

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

Bodega raises $2.5M to build a smart store kiosk in your apartment building

Bodega raises $2.5M to build a smart store kiosk in your apartment building

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

Statespace, the Expa-backed training platform for gamers, launches out of stealth

Statespace, the Expa-backed training platform for gamers, launches out of stealth

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

It’s not hard to beat Rolex, Apple

It’s not hard to beat Rolex, Apple

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

I don’t want the new iPhone X and I can’t be alone

I don’t want the new iPhone X and I can’t be alone

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

New Affectiva cloud API helps machines understand emotions in human speech

New Affectiva cloud API helps machines understand emotions in human speech

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

Apple’s new iPhone 8 and iPhone X support fast-charging

Apple’s new iPhone 8 and iPhone X support fast-charging

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

Ex-Sequoia Asia partner Yinglan Tan closes $25M fund and makes first investment

Ex-Sequoia Asia partner Yinglan Tan closes $25M fund and makes first investment

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

Trello finally comes to the desktop

Trello finally comes to the desktop

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

To control AI, we need to understand more about humans

To control AI, we need to understand more about humans

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

India’s Zomato completes long-rumored acquisition of logistics startup Runnr

India’s Zomato completes long-rumored acquisition of logistics startup Runnr

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

The director of Baidu’s Silicon Valley AI Lab has departed

The director of Baidu’s Silicon Valley AI Lab has departed

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

Heptio raises $25M Series B to help bring cloud-native computing to the enterprise

Heptio raises $25M Series B to help bring cloud-native computing to the enterprise

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

As a relieved Tampa assesses its future, one of its millionaires plants a flag for VC and tech

As a relieved Tampa assesses its future, one of its millionaires plants a flag for VC and tech

You are about to activate our Facebook Messenger news bot. Once subscribed, the bot will send you a digest of trending stories once a day. ...

نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

آیفون X چهره ID افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی سوالات

iPhone X’s Face ID raises security and privacy questions

شما در مورد فعال ما Facebook Messenger اخبار ربات. هنگامی که مشترک ربات شما ارسال خواهد شد خلاصه ای از روند داستان را یک بار در روز. شما همچنین می توانید سفارشی انواع داستان آن را به شما می فرستد. با کلیک بر روی دکمه زیر به اشتراک و منتظر
Facebook bans monetization of violence, porn, drugs, hate
توانید سفارشی انواع داستان آن را به شما می فرستد. با کلیک بر روی دکمه زیر به اشتراک و منتظر جدید Facebook پیام از TC رسول news bot. با تشکرTC تیم